Historie

Zo om en nabij de 50 jaar geleden waren er een paar mensen die
vonden dat het oude centrum van Valkenswaard z'n eigen Corsowagentje
moest gaan bouwen. Dat ging in die jaren nog zo, met een paar man ging
je aan de slag en op een platte boerenwagen werden her en der wat
bloemen gestoken en je trok mee in de stoet. Buurtschap "Crescendo" was
geboren. Althans een voorloper daarvan, want in die jaren ging het
buurtschap nog door het leven onder de voor zichzelf sprekende naam:
"PeBa" oftewel "Peperstraat/Bakkerstraat".

Er was een heus bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, alle drie
verenigd in die ene persoon, Jack Panken. Hij was trouwens ook
voorzitter van de buurtvereniging, dat duidde op een hechte band met de
buurtvereniging die ook nu nog steeds bestaat.

1975: Zonnegoden (4e plaats)

Crescendo betekent "geleidelijk sterker wordend" en
zeer waarschijnlijk is die naam in het verleden heel bewust gekozen.
Eigelijk ook een logische naam voor een Corsobuurtschap, want wie wil
niet steeds net iets beter presteren?

1986: Gastvrijheid (13e plaats)

De bouwers van Crescendo willen in de eerste plaats
samen een fijne tijd doorbrengen, gezamenlijk aan iets werken om samen
ook het hoogst haalbare te bereiken. Dat wil dus zeggen dat niet bij
voorbaat genoegen wordt genomen met een plaats in de achterste
regionen, maar dat echt serieus het meest haalbare wordt nagestreefd.
Maar dat mag niet ten koste gaan van de sfeer, van de onderlinge
verhoudingen, want die zijn heilig bij Crescendo. Het is een zeer
gemêleerd gezelschap daar bij Crescendo, jong en oud verstaat elkaar
bijzonder goed en iedereen krijgt de maximale ruimte om zijn of haar
creatieve energie kwijt te kunnen. Geen rangen of standen, geen groep
van uitverkorenen die het "mooiere" werk mag doen, zodat voor de jeugd
alleen wat randwerk overblijft. Niets van dat alles, iedereen krijgt
alle gelegenheid om zijn of haar kunsten te vertonen.

1992: Romantische tuin (5e plaats)

Jongeren worden betrokken in het bestuur, jongeren
mogen meedenken over het ontwerp en niemand staat er vreemd van te
kijken als op enig moment ook een jonkie van een jaar of veertien staat
te lassen. Ook dat kan bij Crescendo, waar de jeugd de kans wordt
geboden een eigen stuk verantwoordelijkheid op te pakken. Waar ze bij
Crescendo ook bijzonder trots en zuinig op zijn, is die al eerder
genoemde sfeer. 's Avonds, na een avond hard werken, wordt er altijd
nog even nagekaart, een pilsje of wat fris voor de jeugd zit altijd wel
in de goed gevulde ijskast. En in die sfeer worden altijd wel weer wat
ludieke plannen gesmeed.

1999: Confrontatie (5e plaats)

Sponsor

Sponsor

44 dagen, 10 uren, 55 minuten tot Corso 2021.